PRZETARGI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZL.01/2017 – Kierownik prac badawczo-rozwojowych

    W związku z ubieganiem się przez Energobud Sp. z o.o.  o dofinansowanie projektu w ramach działania w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1, Poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie "Innowacyjny system wspomagania dyspozytora systemu  elektroenergetycznego w zakresie diagnostyki sieci SN i nN", zwracamy się z prośbą o  przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia.
Kompletne zapytanie ofertowe zawarto w załączniku do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZL.02/2017 - Specjalista z obszaru „Eksploracja danych"

    W związku z ubieganiem się przez Energobud Sp. z o.o.  o dofinansowanie projektu w ramach działania w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1, Poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie "Innowacyjny system wspomagania dyspozytora systemu  elektroenergetycznego w zakresie diagnostyki sieci SN i nN", zwracamy się z prośbą o  przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia. 
Kompletne zapytanie ofertowe zawarto w załączniku do pobrania poniżej. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZL.03/2017 - Specjalista z obszaru baz danych, hurtowni danych, business inteligentce

    W związku z ubieganiem się przez Energobud Sp. z o.o.  o dofinansowanie projektu w ramach działania w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1, Poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie "Innowacyjny system wspomagania dyspozytora systemu  elektroenergetycznego w zakresie diagnostyki sieci SN i nN", zwracamy się z prośbą o  przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia.
Kompletne zapytanie ofertowe zawarto w załączniku do pobrania poniżej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZL.04/2017 - Specjalista ds. przetwarzania sygnałów i informacji

    W związku z ubieganiem się przez Energobud Sp. z o.o.  o dofinansowanie projektu w ramach działania w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1, Poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie "Innowacyjny system wspomagania dyspozytora systemu  elektroenergetycznego w zakresie diagnostyki sieci SN i nN", zwracamy się z prośbą o  przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia.
Kompletne zapytanie ofertowe zawarto w załączniku do pobrania poniżej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZL.05/2017 - Starszy Programista Back-end (JAVA)

    W związku z ubieganiem się przez Energobud Sp. z o.o.  o dofinansowanie projektu w ramach działania w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1, Poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie "Innowacyjny system wspomagania dyspozytora systemu  elektroenergetycznego w zakresie diagnostyki sieci SN i nN", zwracamy się z prośbą o  przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia.
Kompletne zapytanie ofertowe zawarto w załączniku do pobrania poniżej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZL.06/2017 - Starszy Programista JAVA Script/Frontend (technologie internetowe)

    W związku z ubieganiem się przez Energobud Sp. z o.o.  o dofinansowanie projektu w ramach działania w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1, Poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie "Innowacyjny system wspomagania dyspozytora systemu  elektroenergetycznego w zakresie diagnostyki sieci SN i nN", zwracamy się z prośbą o  przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia.
Kompletne zapytanie ofertowe zawarto w załączniku do pobrania poniżej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZL.07/2017 - Starszy Inżynier Testów/Automation Tester

    W związku z ubieganiem się przez Energobud Sp. z o.o.  o dofinansowanie projektu w ramach działania w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1, Poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie "Innowacyjny system wspomagania dyspozytora systemu  elektroenergetycznego w zakresie diagnostyki sieci SN i nN", zwracamy się z prośbą o  przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia.
Kompletne zapytanie ofertowe zawarto w załączniku do pobrania poniżej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZL.08/2017 - Administrator aplikacji/baz danych/infrastruktury teleinformatycznej

    W związku z ubieganiem się przez Energobud Sp. z o.o.  o dofinansowanie projektu w ramach działania w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1, Poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie "Innowacyjny system wspomagania dyspozytora systemu  elektroenergetycznego w zakresie diagnostyki sieci SN i nN", zwracamy się z prośbą o  przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia.
Kompletne zapytanie ofertowe zawarto w załączniku do pobrania poniżej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZL.09/2017 - Specjalista ds. analizy statystycznych

    W związku z ubieganiem się przez Energobud Sp. z o.o.  o dofinansowanie projektu w ramach działania w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1, Poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie "Innowacyjny system wspomagania dyspozytora systemu  elektroenergetycznego w zakresie diagnostyki sieci SN i nN", zwracamy się z prośbą o  przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia.
Kompletne zapytanie ofertowe zawarto w załączniku do pobrania poniżej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZL.10/2017  - Specjalista ds. elektroenergetyki

    W związku z ubieganiem się przez Energobud Sp. z o.o.  o dofinansowanie projektu w ramach działania w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1, Poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie "Innowacyjny system wspomagania dyspozytora systemu  elektroenergetycznego w zakresie diagnostyki sieci SN i nN", zwracamy się z prośbą o  przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia.
Kompletne zapytanie ofertowe zawarto w załączniku do pobrania poniżej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZL.11/2017   - Kierownik Projektu

    W związku z ubieganiem się przez Energobud Sp. z o.o.  o dofinansowanie projektu w ramach działania w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1, Poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie "Innowacyjny system wspomagania dyspozytora systemu  elektroenergetycznego w zakresie diagnostyki sieci SN i nN", zwracamy się z prośbą o  przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia.
Kompletne zapytanie ofertowe zawarto w załączniku do pobrania poniżej. 

NAGRODY

Laureat GAZELI BIZNESU, Konkursu "USŁUGA 2009"

więcej

PROMOCJE

Sprawdź nasze aktualne promocje

więcej